Landgoed Het Paradijs

Dit landgoed ligt op de grens van Barneveld en Achterveld en bestaat uit Landgoed Groot Bylaer (± 110 ha) en de vroegere heidevelden, Landgoed Klein Bylaer (Erica-Noord) (± 80 ha) en Erica Zuid (± 60 ha.) Door het gebied stromen de Grote- en de Kleine Barneveldse Beek. Het is een natuurgebied waar wandelaars genoten van de weldadige rust en de prachtige natuur. Zij waanden zich in een paradijs, vandaar dat het gebied deze bijnaam heeft gekregen en nog steeds heeft behouden. In de loop der jaren is het gebied veranderd, maar nog steeds een Paradijs!

U kunt hier reeën, hazen en eekhoorntjes tegenkomen, in het voorjaar, bloeien er massaal bosanemonen, enkele bospercelen zijn gekoloniseerd door Adelaarsvarens en in een enkele diepe greppel prijkt nog Dubbelloof. Dit is een kleinere varensoort die inmiddels op de Rode Lijst staat: een lijst met plantensoorten die in Nederland met uitsterving bedreigd worden en/ of beschermd zijn. Ook kunt u bomen tegenkomen die behangen zijn met hop. De hopbellen (vrouwelijke bloeiwijze van hop) zijn samen met gerst de belangrijkste ingrediënten voor het brouwen van bier. In het Paradijs en landgoed Klein Bylaer komen meer dan 200 plantensoorten voor!

Waterrijk gebied
Dit oude boerenland ligt bovenop een grote ‘kwelkrater’. Het grondwater komt hier vanuit grote diepte omhoog door de zanderige bodem. Het is erg schoon en rijk aan mineralen, en daarmee erg geschikt voor de landbouw. Door langs de randen van de kwelkrater water af te tappen, werd het midden droog genoeg om een borderij op te bouwen. Het water bepaalde zo van oudsher de plaats van de bebouwing.

Vloeiweide
Hier en daar zie je percelen met lage walletjes er omheen. Die zijn onderdeel van een oud vloeiweidesysteem. Al in de middeleeuwen werd hiermee de grasopbrengst van bijvoorbeeld weilanden vergroot. In de vroege lente werd het weiland een paar dagen onder water gezet met relatief warm water uit de beken en sprengen. De vorst verdween zo uit de bodem en schadelijke insecten werden verdelgd. Bovendien zorgde het water voor natuurlijke bemesting met mineralen.

Natte heide
In het hart van het gebied ligt een drassig heidegebied. Dat is voor Nederland een bijzonderheid, onze heidevelden zijn meestal droog. Op de schrale grond van de natte heide komen bijzondere plant- en diersoorten voor. Zoals bijvoorbeeld het gentiaanblauwtje.

Deze zeldzame vlinder heeft de klokjesgentiaan nodig om zijn eitjes af te zetten. De rupsen eten alleen van deze waardplant.

Planten en dieren
Boerenlandgoederen zijn rijke leefgebieden voor veel plant- en diersoorten. Er liggen houtsingels van zwarte els, berk en lijsterbes en bosgebiedjes met eiken, elzen en naaldhout. Die afwisseling zorgt ervoor dat hier veel vogels kunnen leven: zangvogels, maar ook ijsvogels, spechten en roofvogels als de ransuil. In het water leven veel salamandersoorten en kikkers. In de houtwallen kun je reeën en vossen zien, en heel misschien een marter of een wezel.

Bron: infobord bij ingang Klein Bylaer, bij het Paradijspad en Wikipedia

Openingstijden

van zonsopkomst tot zonsondergang

Locatie

Kallenbroekerweg
Barneveld

Klompenpad Het Paradijspad voert door dit gebied. Een brochure van dit klompenpad is verkrijgbaar in de winkel van Leusden Natuurlijk!

In dit gebied is een RustPunt, waar u een kop koffie of thee kunt zetten en van het toilet gebruik kunt maken.