Natuurgebied De Schammer

De Schammer is een natuurgebied, dat sinds 2009 door UL beheerd wordt. Het maakt onderdeel uit van de natuurgebieden in de Gelderse Vallei, natuurgebieden die ontwikkeld zijn in het kader van ‘Venster op de Vallei’.

De Schammer is 40 hectare groot; 15 ha wordt beheerd door de gemeente Leusden en omvat het recreatieve gedeelte van het gebied, de rest, 25 ha, wordt beheerd als natuurgebied en waterbergingsgebied door Utrechts Landschap. Het gebied ligt aan de oostkant van Amersfoort en wordt begrensd door de A28, de Barneveldse beek, Valleikanaal en Horsterweg.

Van oudsher is de Schammer, gelegen naast de A28 en tussen Amersfoort en Leusden, een gebied dat vaak (deels) onder water liep. Geen wonder, want een groot deel van de vijftig tot zestig beekjes en beken van de Gelderse Vallei voeren hun water af via het Valleikanaal en de Eem. Vanuit de visie ‘Venster op de Vallei’ werd de Schammer daarom aangewezen en ingericht als waterbergingsgebied.

Daarnaast heeft Utrechts Landschap van de Schammer een prachtig natuurgebied gemaakt, waar veel ruimte is voor vogels en allerlei planten. Het is dan ook goed toeven in dit gebied.

Ook de nieuwe natuur in De Schammer trekt vogels aan. Vanachter het vogelkijkscherm kun je de blauwborst, karekiet, lepelaar en hopelijk in de toekomst ook de roerdomp spotten. In 2017 heeft het Utrechts Landschap, dankzij gulle donaties, een oeverzwaluwwand kunnen plaatsen. De oeverzwaluw heeft het moeilijk in Nederland omdat hij steeds minder broedgelegenheid heeft. Hij broedt in holtes in steile oeverwanden en deze komen steeds minder voor. De oeverzwaluwwand in De Schammer biedt nestgelegenheid aan een grote groep oeverzwaluwen.

Regelmatig geven de gidsen een rondleiding door dit gebied. Zeker interessant om meer te horen over dit natuurgebied. Kijk op de website wanneer de volgende wandeling is.

Je kunt ook zelf op pad gaan, er loopt een prachtige wandelroute door dit gebied, De Blauwborst.
De wandeling ‘Het Venster‘ gaat door beide nieuwe natuurgebieden, De Schammer en Bloeidaal. Ook zeker de moeite waard!

Lees meer informatie op de website van het Utrechts Landschap.

Contact

Openingstijden

van zonsopkomst tot zonsondergang

Locatie

Schammersteeg 2
3835 PT Stoutenburg